Torsdagsmesse

Vår Frue kirketorsdag 17.1018:30 - 19:15

Hver torsdag inviterer vi til gudstjeneste under galleriet i Vår Frue kirke.

Fra kl. 17:45 serverer vi et varmt måltid. Når kirkeklokkene starter å ringe, rydder vi bort maten og samler oss om gudstjenesten.

Prester fra Kirkens Bymisjon, Nidaros domkirke og Vår Frue menighet og Studentmenigheten veklser på å lede messen.

Liturgien består av lystenning, ukens bibeltekst, en kort preken og nattverd.

Etter messen setter vi kaffen fram igjen. Kirken holder åpent til 20:00.


Velkommen!