Utstillingsåpning / Pilegrimsgudstjeneste

NidarosdomenOnsdag 26.0418:00 - 19:30

Ikonograf Christina Lundström stiller ut egne Birgitta-ikoner i kapittelhuset i Nidarosdomen. Utstillingen har vandret helt fra Selånger, og vi har nå gleden av å presentere den her ved pilegrimsmålet.

Utstillingsåpning med kunstneren Christina Lundström:
Kapittelhuset, Nidarosdomen

  • Foredrag ved prost Bo Johansson
  • Kort pilegrimsgudstjeneste med musikalske innslag.


Utstillingen er også tilgjengelig i Domkirkas åpningstid:

  • Torsdag 27.4.: 9-10 / 13-14Arrangører:

  • Nidaros Pilegrimsgård
  • SÖT (samarbeidsprosjektet Sundsvall, Östersund Trondheim)
  • Nidaros domkirke og Vår Frue menighet


Christina Lundström

"Jag började måla ikoner under ledning av Fader Johannes Deurloo åren 1979 till 1981.
Mitt intresse för denna konstart väcktes då jag var då färdig med min musikutbildning i Stockholm.

Jag sökte 1981 in till Konsthögskolan i Athen som elev till professor Konstantinos G. Xynopoulos i bysantinskt ikonmåleri (bärande och fast form, freskomålning).
Utbildningen var två år, men jag fick först gå ett år som privatist och samtidigt läsa på universitetet och studera gammelgrekiska innan jag kunde följa den ordinarie undervisningen.

När jag kom hem till Sverige studerade jag konstvetenskap vid Uppsala Universitet. Samtidigt hade jag kurser i ikonmåleri, bland annat hos Mariadöttrarna i Vallby utanför Enköping. Mariadöttrarna lever klosterliv inom Svenska Kyrkan."


Pilgrimens triptyk på sin andra vandring

Pilgrimens Triptyk - "Amor Meus Crucifixus Est" - Min kärlek är korsfäst (2012)

En serie på tre ikoner kalt "Hellige Birgitta og Skapelsen", "Hellige Birgitta og Frelseren" og "Hellige Birgitta og Guds moder".

Ikonene har vært utstilt i kirker rundt om i Sverige. I vinter har utstillingene fulgt St Olavsleden fra Bottenviken mot Nidaros. Denne svensk-norske leden startar i Selånger der Kong Olav i juli 1030 steg i land etter sitt eksil år i Gardarike (Russland). Han gikk så med sin hær mot Norge for å gjennvinne kongemakten og fortsette kritningsprosjektet. Ferden endte på Stiklestad, hvor Olav led martyrdøden 29.7. (Olsok)

Den hellige Birgitta skal ha besøkt St Olavs grav i Nidaros i 1340.