Vesper (aftensang) i Kapittelhuset

Nidarosdomenfredag 06.1118:00 - 18:30

Hver fredag innledes helgen i Kapittelhuset med Vesper (kveldsbønn) etter kirkens gamle tidebønntradisjon. Vesper ledes av frivillige gudstjenesteledere.

Tidebøner på norsk i Nidarosdomen

Tidebønutvalet i Nidaros domkyrkjelyd har som oppgåve å koordinere arbeid med tidebøner i Domkyrkja. M.a. inneber dette å syte for at dei liturgiske funksjonane er fylte til eikvar tid, hovudsakleg med frivillege medarbeidarar i turnus.

Det blir jamnleg halde tidebøner i Nidarosdomen og Vår Frue kyrkjelydar:

 • Vesper fredagar kl. 1800 i Kapittelhuset i Nidarosdomen. Unnatak er langfredag og juleaftan.
  Vesper følgjer liturgiane i «Tidebønner for kirkeåret» (sjå under), og varer om lag 20 minutt.
 • Sext (middagsbøn) kvardagar kl 1205 i Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen. Onsdager er det nattverdgudstjeneste.
  Det nyttast eigen liturgi, som lesast. Middagsbøna varer om lag eit kvarter.
 • Du er velkomen til å delta både på tidebønene, og i Nidarosdomens øvrige gudstenesteliv.


Smittevern

Antallet deltakere på gudstjenester i Kapittelhuset er pr dags dato begrenset til 50 personer.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

Velkommen!


Liturgibok

Sommaren 2007 var Olavsofficiet (tidebønene til bruk ved olsoktider) for første gong samla i offisielle utgåver. Desse hefta er eit resultat av mange års arbeid med innsamling og tilrettelegging, og skuldast i hovudsak arbeidet til eldsjelene Margot Abildsnes og Irene Bergheim, samt personar dei har knytt til seg undervegs.


 • Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene: TIDEBØNNER FRA NIDAROS, Olsok. Trondheim, 2007. ISBN 978-82-543108-6-1, 112 sider, raudt omslag.
 • Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene: TIDEBØNNER FRA NIDAROS, Kirkeåret. Trondheim, 2007. ISBN 978-82-543108-7-8, 177 sider, grønt omslag.
Hefta kan også kjøpast i besøkssenteret ved Nidarosdomen.