Vesper - Aftensang - i Kapittelhuset

Nidarosdomenfredag 22.0118:00 - 18:30

Hver fredag innledes helgen med Vesper (aftensang) etter kirkens gamle tidebønntradisjon.

Vesper (latin for «aften», «kveld», fra gresk ἑσπέρα - hespera) er en tidebønn som holdes omtrent ved solnedgangen eller 18.00. Den hører både i Østkirken og i Vestkirken til de viktigste tidebønnene. Vesperen blir ofte fremført syngende (i stedet for som tale), iblant til en melodi komponert som et selvstendig kunstverk. (Fra Wikipedia)


Vesper i Nidarosdomen følger gregoriansk tradisjon hvor store deler synges, i stor grad som vekselsang mellom forsanger og menighet. Basert på gammel tradisjon er det utarbeidet liturgier med moderne norsk tekst. Tekster og melodier varierer med kirkeårstiden.

Hver fredag kl 18:00 innleder Vesper helgen i katedralen.


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement. Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.

Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.

Mellom familiegrupper skal det være 3 tomme seter i stolradene.


Velkommen!

Tidebøner på norsk i Nidarosdomen

Tidebønutvalet i Nidaros domkyrkjelyd har som oppgåve å koordinere arbeid med tidebøner i Domkyrkja. M.a. inneber dette å syte for at dei liturgiske funksjonane er fylte til eikvar tid, hovudsakleg med frivillege medarbeidarar i turnus.

Det blir jamnleg halde tidebøner i Nidarosdomen og Vår Frue kyrkjelydar:

  • Vesper fredagar kl. 1800 i Nidarosdomen. Unnatak er langfredag og juleaftan.
    Vesper følgjer liturgiane i «Tidebønner for kirkeåret» (sjå under), og varer om lag 20 minutt.
  • Sext (middagsbøn) kvardagar kl 1205 i Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen. Onsdager er det nattverdgudstjeneste.
    Det nyttast eigen liturgi, som lesast. Middagsbøna varer om lag eit kvarter.
  • Vesper ledes av frivillige gudstjenesteledere.
  • Du er velkomen til å delta både på tidebønene, og i Nidarosdomens øvrige gudstenesteliv.


Liturgibok

Sommaren 2007 var Olavsofficiet (tidebønene til bruk ved olsoktider) for første gong samla i offisielle utgåver. Desse hefta er eit resultat av mange års arbeid med innsamling og tilrettelegging, og skuldast i hovudsak arbeidet til eldsjelene Margot Abildsnes og Irene Bergheim, samt personar dei har knytt til seg undervegs.
  • Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene: TIDEBØNNER FRA NIDAROS, Olsok. Trondheim, 2007. ISBN 978-82-543108-6-1, 112 sider, raudt omslag.
  • Abildsnes, Margot; Bergheim, Irene: TIDEBØNNER FRA NIDAROS, Kirkeåret. Trondheim, 2007. ISBN 978-82-543108-7-8, 177 sider, grønt omslag.
Hefta kan også kjøpast i besøkssenteret ved Nidarosdomen.