FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima­endringene innen 2030. Verden skal altså bli en helt annen og mye bedre i løpet av 10 år. Men er en annen verden mulig? Og på hvilken måte kan vi bidra?

Medvirkende:

  • Karin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser
  • Bendik Nordgaard, leder for Flying Seagulls
  • Rania Jalal al-Nahi, ønsker å bli den første norske kvinnelige muslimske leder
  • Erik Hillestad, daglig leder for Kirkelig Kulturverksted
  • Møteleder Håkon Haugsbø


Gratis inngang!


Illustrasjon: Ole Martin Wold/Olavsfest