Barn-og-unge-2

Barn og unge

Tegnekroken

Under alle gudstjenestene er det tegnekrok ved tårnfoten, hvor barna kan sitte og tegne. Der er det også noen bøker og noen BARNAS-blad som man kan lese i.

Familiegudstjenester

Omtrent en søndag hver måned kl 11 eller kl 18 er gudstjenesten tilpasset barn og familier. Følg med i kalendere vår for å se neste familiegudstjeneste.

Utdeling av 4-årsboka

På en familiegudstjeneste om høsten får alle 4-åringene i menigheten sin egen kirkebok og vi synger og forteller spesielt for dere som er 4 år dette året. En ettermiddag går vi på forhånd på oppdagelsesferd i den fantastiske katedralen vår.

Oppdagelsesferd for 6-åringene

Vi møtes i Nidarosdomen en ettermiddag om høsten og utforsker kirkerommet. Vi går blant annet i spennende trapper opp til et kapell inne i veggen! Du får også 6-årsboka ”Tre i et tre”.

Tårnagenthelg for 8-åringene

En helg i 3. klasse kan du selv bli tårnagent og utføre agentoppdrag. Dette gjør du sammen med barn fra Lade, Lademoen og Bakklandet menigheter. Det har valgt seg ut Lademoen kirke som åsted.

Lys våken for 11-åringene

Overnatt i Nidarosdomen! En helg er 11-åringene (6.klassinger) spesielt velkommen til å lære mer om kirka. Vi møtes en lørdag, sover i kirka og hjelper til ved familiegudstjenesten søndag.

Helligetrekongersfest for alle

Juletrefesten i Nidarosdomen er for hele familien! Vi markerer avslutningen på jula, som faktisk ikke er ferdig før på nyåret! Vi følger de tre vise menn på vandring etter Betlehemsstjerna. Barna får hjelpe til med å rydde bort julekrybba. Juletregang og godsaker hører også med.

Alle menigheter i Den norske Kirke tilbyr trosopplæring. Kontakt gjerne din menighet for mer informasjon: www.kirken.trondheim.no – Den norske Kirke i Trondheim

Nidarosdomens nettside: www.nidarosdomen.no

Spill og moro for barna: www.nettsprell.no

Bøker og musikk for barn: www.iko.no