Bryllup

Et bryllup er en høytidelig hendelse. Vielse i Nidarosdomen kan være med på å gi den store dagen en fantastisk ramme.

I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. Ekteskapsinngåelse, eller vigsel, er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig.

En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgerlig viet kan ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Alle prestene i vår menighet forretter forbønnshandlinger for par av samme kjønn. For vigsel av likekjønnede, avventer vi vedtak i Kirkemøtet våren 2016.

Planlegging

Vigsel foregår i domkirken og Vår Frue kirke på særskilt fastsatte datoer, som offentliggjøres omlag 1,5 år frem i tid. Bestilling av vigsel skjer via hjemmesiden til Kirkelig Fellesråd i Trondheim her.

I domkirken er det i utgangspunktet tre tidspunkt; kl. 14.30, 15.30 og 16.30. Noen av disse tidspunktene er reservert for brudepar hvor den ene eller begge er bosatt i soknet. 6 mnd før vigselsdato åpnes denne reservasjonen, slik at andre kan bestille denne tiden, dersom den fortsatt er ledig. Innensokns brudepar kan selvsagt også velge blant andre ledige tidspunkt. Det kan skje at en vigsel blir avbestilt. Ledige datoer legges derfor fortløpende ut på hjemmesiden til Kirkelig fellesråd i Trondheim (se lenke over). Vi har dessverre ikke mulighet til å føre ventelister.

Pris:
Brudepar der den ene eller begge er bosatt i soknet får gratis vigsel. Dette gjelder både Nidaros domkirke og Vår Frue kirke. Om begge brudefolkene er bosatt utenfor soknet, betaler de leie for bruk av kirkene. Prisen for leie er fastsatt av Kirkelig fellesråd i Trondheim. Ved bestilling av vielse faktureres et depositum på kr 5.000,-.

For brudepar bosatt utenfor soknet gjelder følgende satser (p.t.):
Nidaros domkirke:
Kr 10.996 (inkl domkirkens prest)
Kr 8.231 (egen prest)

Vår Frue kirke:
Kr 8.331 (inkl prest)
Kr 5.566 (egen prest)

For bestilling, se vår felles nettside for kirkene i Trondheim.

For praktisk informasjon om bryllup i Nidarosdomen kan du klikke her.