Dåp

Bestilling

Bestilling av dåp gjøres etter at barnet er født og barnets fødselsnummer er mottatt fra Skatteetaten.

For dåp i Nidaros domkirke skjer påmeldingen via denne nettsiden. Det er også mulig å ta direkte kontakt med Servicekontoret for kirkene i Trondheim, 99436000. På nettsiden finner du et bestillingskjema for dåp. I bestillingsskjemaet må du gjøre følgende:

  • velge (blant ledige tidspunkt) ønsket dag for dåp
  • registrere dåpsbarnet
  • foreldre
  • og faddere

Når det gjelder dåp i Vår Frue kirke, kan det sendes en forespørsel direkte til Nidaros domkirke og Vår Frue menighet via post@nidarosdomen.no


Forberedelser

Før dåpen skal det være dåpssamtale med en prest i den menigheten barnet bor i.

For dåp i Nidaros domkirke skal det i tillegg være en praktisk gjennomgang, i kirken, i forkant av dåpen. Dette er en viktig gjennomgang av dåpshandlingen og praktiske forhold ved gudstjenesten i Nidarosdomen.

Velkommen til dåp i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet!