dåp

Velkommen til dåp

I kirka er det rom for for både undring og usikkerhet. Dåpen knytter oss sammen og gir tro, håp og kjærlighet. Alle kirker i Trondheim tilbyr dåp. Dåpen er for alle, uansett alder.


For å melde på til dåp, må barnet ha fått fødselsnummer. Det får foreldrene fra Skatteetaten.

For dåp i Nidaros domkirke skjer påmeldingen via denne nettsiden. Det er også mulig å ta direkte kontakt med Servicekontoret for kirkene i Trondheim, tlf.: 99436000. På nettsiden finner du et bestillingskjema for dåp. I bestillingsskjemaet må du gjøre følgende:

  • Velge (blant ledige tidspunkt) ønsket dag for dåp
  • Registrere dåpsbarnet
  • Registrere foreldre
  • Registrere faddere

Når det gjelder dåp i Vår Frue kirke, kan det sendes en forespørsel direkte til Nidaros domkirke og Vår Frue menighet via post@nidarosdomen.no.

Forberedelser

Før dåpen skal det være dåpssamtale med en prest i den menigheten barnet bor i.

For dåp i Nidaros domkirke skal det i tillegg være en praktisk gjennomgang i kirken, i forkant av dåpen. Dette er en viktig gjennomgang av dåpshandlingen og praktiske forhold ved gudstjenesten i Nidarosdomen.

Velkommen til dåp i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet!