Dåp i Nidarosdomen eller Vår Frue

Dåpsgudstjenestene i Nidarosdomen og Vår Frue kirke

Vår menighet inviterer til dåp i byens to mest sentrale kirker. Mange i Trondheim kjenner en spesiell tilhørighet til Domkirka, og Vår Frue kirke betyr mye for stadig flere. Det at mange ønsker dåp i Nidarosdomen, gjør at det av og til er litt lenger ventetid enn i andre kirker. (Dette finner du ut når du går inn i registreringsskjemaet og ser etter ledige dåpsplasser.)

http://trondheim.medarbeideren.no/Dåp

Om du vet at du hører til Nidaros domkirke og Vår Frue sokn og ikke finner ledig plass til dåp, hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med menighetskontoret.

I våre kirker inviterer vi til forskjellige typer dåp:

Dåp i høymessen. Om lag en gang i måneden, har vi dåp ved starten av høymessen. Da døpes som regel inntil tre barn. Høymessen er vår hovedgudstjeneste søndag kl. 11, med full preken og feiring av nattverd. Et av menighetens kor synger vanligvis på høymessene, og de varer som regel omtrent 75 minutter til 1,5 time.

Dåpsgudstjeneste på en lørdag. Om lag en gang i måneden, har vi dåp i en egen dåpsgudstjeneste lørdag kl. 15. I disse gudstjenestene er dåpen i fokus, og forkynnelse, bønner og salmer er valgt med tanke på de som bringer barna til dåpen. Det døpes opptil åtte barn på disse gudstjenestene, og de varer vanligvis omtrent en time. Når det er mulig, er et av menighetens barnekor med på dåpsgudstjenestene.

Prøveprosjekt: individuell dåpsseremoni på en lørdag. Høsten 2019 inviterer vi til noen enklere dåpsgudstjenester i noen av Domkirkens mindre kapeller. Vi kaller disse individuelle dåpsseremonier, fordi vi bare døper inntil to barn og dere møter en prest som vil holde denne gudstjenesten sammen med dere i familien. Disse dåpsseremoniene vil være fullverdige dåpsgudstjenester, men vil vare omtrent en halv time, og man trenger ikke ha noen praktisk gjennomgang for å være med på disse.


Påmelding

Dåp i Vår Frue kirke I Vår Frue kirke kan dåpen foregå framme i kirka eller i Sunnivakapellet. Det er ikke fastlagte datoer dåpsgudstjenester i Vår Frue kirke. Er du interessert i dåp i Vår Frue, ber vi deg ta kontakt med oss på mail til post@nidarosdomen.no eller telefon.

Dåp av ungdommer eller voksne Vi døper også gjerne ungdommer og voksne som ønsker å høre til Kirken, følge Jesus Kristus, og leve i det håpet den kristne troen kan gi. Da er det mulig å bli døpt både i en av de vanlige dåpsgudstjenestene, eller i en tilpasset dåpsgudstjeneste. Dette kan være alt fra en enkel kveldsmesse til dåp i tradisjonen fra oldkirken, i den underfulle midnattsmessen på påskenatt.

Les mer om dåp av unge eller voksne på kirken.no.