Anton og Aaslaug Areskaus stiftelse

I 2006 døde Aaslaug Areskau. I hennes felles testamente med tidligere avdøde ektemann Anton Areskau var det bestemt at deres formue skulle tilfalle tiltak for eldre i Trondheim sentrum og at vår menighet skulle forvalte den testamentariske gaven.

Ekteparet Areskau bodde i Dronningens gate 9. Bygården på hjørnet mellom Nordre gate og Dronningens gate ligger vis avis Stiftsgården. Fra sin leilighet i fjerde etasje hadde de utsikt over parken og var nærmeste nabo når kongen var på besøk i Trondheim.

Dronningensgt. 9 har vært bebygd i mange hundre år. Den opprinnelige tregården ble ødelagt i bybrannen i 1841, men deretter gjenoppbygd. I 1877 kjøpte salmaker Anton Andersen eiendommen. Den gikk deretter i arv til hans sønn Ingvald Anker Andersen.

I 1908 ble den gamle gården revet. Samme år fikk den kjente Trondheims-arkitekten Aksel Guldahl senior i oppdrag å tegne et nytt bygg i mur. Det er denne bygården som nå står der.

Anker Andersens sønn, advokat Anton Areskau overtok eiendommen etter sin far. Areskau startet advokatfirma i eiendommen i 1934. Han drev dette frem til 1978. Da solgte han firmaet til advokat Tore Hallan. Areskau deltok likevel noen år også som advokat videre i firmaet.

Anton Areskau døde i 1985. Sammen med sin hustru hadde han satt opp testamente hvor deres felles formue skulle tilfalle de eldre i Trondheim sentrum. De bestemte også at menigheten skulle forvalte den testamentariske gaven. Dette som en erkjentlighet etter at de frivillige fra menigheten hadde kommet på besøk, bl.a. med blomsterhilsner på fødselsdager.

En egen stiftelse er opprettet i Anton og Aaslaug Areskaus navn. Stiftelsen en kapital på omkring 45 millioner kroner. Overskuddet tilfaller formål i henhold til testamentsvilkårene. I stor grad går dette med til å finansiere driften av tre stillinger i vår menighet:

  • Sokneprest med fokus på eldrearbeid
  • Diakonimedarbeider
  • Kulturarbeider diakoni

Foruten aksjer og andre verdipapirer eier stiftelsen Dronningens gt 9.

Dronningens gt 9 (1972) - Kilde: Trondheim byarkeiv