Hospitalskirken

Menigheten holder jevnlig gudstjenester i Hospitalskirken.

Hospitalskirken ligger i Kongens gate, og hører til Trondhjems Hospital på Hospitalsløkka. Denne kirken har siden middelalderen vært brukt i forbindelse med diakoni, og til hjelp og trøst for syke. Slik fungerer den fortsatt. En søndag i måneden kl. 14.00 holder Nidaros domkirke og Vår Frue menighet gudstjeneste i Hospitalskirken. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og kake inne på Trondhjems Hospital! Alle er velkomne både på gudstjenesten og til samlingen etterpå.

Se i kalenderen for informasjon om neste gudstjeneste.