Kirkevalget 2019

Kirkerommet er stort. Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass til alle. Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. I kirken kan du spørre, snakke, be eller være stille.


Informasjon om stemmerett, valglister, stemmesteder mm

Et rom for tro og undring

I Den norske kirke er det rom for tro, tvil, samtale og spørsmål. Du kan komme som du er. Om du er i krise, er glad, ensom, eller om du vil være litt alene med de store spørsmålene.

Et rom for hele livet
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke og er åpen for alle. Kirken har 3,7 millioner medlemmer og 1200 menigheter over hele Norge. Uansett hvor du bor, er kirken nær deg.

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye meir, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester. Hvordan vil du kirken skal være? Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.

Ta ansvar for kirken din
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vi har ansvar for hverandre. Det står sentralt i kirkens virksomhet.

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse.

Vi må advare mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

I august får du som er medlem og over 15 år tilsendt valgkort og valgbrosjyre fra Den norske kirke. Gi din støtte til kirken ved å delta i Kirkevalget i september!


Valg av menighetsråd

For Nidaros domkirke og Vår Frue menighet skal det velges 8 faste medlemmer og 5 vararepresentanter.

15 kandidater er nominert:


Valg av bispedømmeråd

I Nidaros bispedømme skal det velges 7 leke medlemmer.

Det er tre alternative valglister:


Hvordan stemme?

 • Valgdagen:
  • 9. september
 • Åpningstid:
  • kl 09:00 - 21:00
 • Valgkretser:
  • ELGESETER/ØYA
   • Øya helsehus: Mauritz Hansens gt 2 7030 Trondheim (auditorium 2. etasje
  • MIDTBYEN
   • Hovedbiblioteket: Peter Egges Plass 1 7011 Trondheim
  • SINGSAKER
   • Singsaker skole: Jonsvannsveien 2 7016 Trondheim
  • ROSENBORG
   • Rosenborg skole: Stadsing Dahls gate 1 7015 Trondheim

 • Forhåndsstemming:
  • Frem til 2. september kan det leveres stemmer også til valg i andre menighetsråd/bispedømmeråd.
  • Sted:
   • Menighetskontoret: Kongsgårdsgt. 2 (Waisenhuset, inngang A).
  • 12. august - 6. september
  • Tirsdag - fredag (klokken 13-15)


Godt valg!