Konfirmasjon

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet tilbyr konfirmantundervisning til de som sokner til menigheten, og til medlemmer i Nidarosdomens Jentekor og Guttekor. I særskilte tilfelle kan vi også ta inn konfirmanter av andre årsaker.

Konfirmasjon

Konfirmasjonstida handler om tro og liv, om rett og galt, om Gud og mennesker, om deg og meg. Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har felles leir på Mjuklia på Berkåk. Dette er for mange årets høydepunkt. Vi er også sammen på miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og innsamlingsaksjon. De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdagskvelder og helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i en av kirkene i løpet av året.


Konfirmantåret 2018?

Konfirmasjonsdag
  • i Nidaros domkirke 2018 er søndag 13. mai.

For hvem?

  • Alle ungdom som fyller 15 år i 2018 og er bosatt innen vår menighets grenser har rett til å delta.
  • I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens Gutte- og jentekor anledning til å delta i vår menighets konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten.
  • Avhengig av kapasitet kan det gis anledning til å delta i vår menighets undervisning og/eller konfirmasjonshøytiden i Nidaros domkirke.
    • Det må søkes særskilt om dette: post@nidarosdomen.no.

Innskriving:

Hva er konfirmasjon?


Sjekk hvilken menighet du tilhører

Kontakt post@nidarosdomen.no hvis du har spørsmål.


Program for konfirmantåret 2017/18:

  • Onsdag 7. juni 2017: Informasjonsmøte i Kirkestuene, Waisenhuset (Kongsgårdsgt 2)
  • Torsdag 8. juni 2017: Nettportalen for påmelding åpner
  • Søndag 17. september: Presentasjonsgudstjeneste i Nidaros domkirke kl 11
  • Søndag 13. mai 2018: Konformasjonsgudstjeneste i Nidaros domkirke kl 11

Semesterplan for aktuelle konfirmantgrupper kommer i menyen til venstre.