Konfirmasjon

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet tilbyr konfirmantundervisning til de som sokner til menigheten, og til medlemmer i Nidarosdomens Jentekor og Nidarosdomens Guttekor. I særskilte tilfelle kan vi også ta inn konfirmanter av andre årsaker.

Konfirmasjon

Konfirmasjonstida handler om tro og liv, om rett og galt, om Gud og mennesker, om deg og meg. Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har felles leir på Mjuklia på Berkåk. Dette er for mange årets høydepunkt. Vi er også sammen på miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og innsamlingsaksjon. De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdagskvelder og helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i en av kirkene i løpet av året.


Konfirmantåret 2018/19:

Konfirmasjonsdag
 • i Nidaros domkirke 2019 er søndag 12. mai.

For hvem?

 • Alle ungdom som fyller 15 år i 2019 og er bosatt innen vår menighets grenser har rett til å delta.
 • I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor anledning til å delta i vår menighets konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten.
 • Avhengig av kapasitet kan det gis anledning til å delta i vår menighets undervisning og/eller konfirmasjonshøytiden i Nidaros domkirke.
  • Det må søkes særskilt om dette: post@nidarosdomen.no.

Innskriving:

 • Det var informasjonsmøte 7. juni.
 • Innskrivingen er avsluttet.

Hva er konfirmasjon?


Sjekk hvilken menighet du tilhører

Kontakt post@nidarosdomen.no hvis du har spørsmål.


Noen viktige datoer:

 • Konfirmasjonstida starter i september. Dere får varsel om første samling. Undervisning er stort sett på onsdager.
 • Leir på Mjuklia: fredag 9.11. til søndag 11.11.18
 • Ung messe for alle konfirmanter og foreldre: Søndag 18.11.18 om kvelden

Noen viktige datoer:

 • Konfirmasjonstida starter i september. Dere får varsel om første samling. Undervisning er stort sett på onsdager.
 • Leir på Mjuklia: fredag 9.11. til søndag 11.11.18
 • Ung messe for alle konfirmanter og foreldre: Søndag 18.11.18 om kvelden

Konfirmasjonsgudstjenester 2019:

 • Bakke kirke søndag 5.mai kl.11.00
 • Lademoen kirke lørdag 4. mai kl.11.00
 • Lade kirke 11. og 12. mai kl .11.00
 • Domkirken 12. mai kl.11.00

Kontaktinfo:

Konfirmantbrosjyre for Domprostiet 2018-19