Konfirmasjon 2020 - Informasjon og påmelding

Konfirmasjonstida handler om tro og liv, om rett og galt, om Gud og mennesker, om deg og meg. Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre.

Påmeldingsskjemaet er nå åpent.


Nidaros domkirke og Vår Frue menighet tilbyr konfirmantundervisning til de som sokner til menigheten, og til medlemmer i Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomens Guttekor. I særskilte tilfelle kan vi også ta inn konfirmanter av andre årsaker.

Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har felles leir på Mjuklia på Berkåk. For mange er dette årets hDette er for mange årets høydepunkt. Vi er også sammen på miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og innsamlingsaksjon. De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdagskvelder og helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i en av kirkene i løpet av året.

For hvem?

 • Alle ungdom som fyller 15 år i 2019 og er bosatt innen har rett til å delta.
 • I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor anledning til å delta i vår menighets konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten.
 • Avhengig av kapasitet kan det gis anledning til å delta i vår menighets undervisning og/eller konfirmasjonshøytiden i Nidaros domkirke. Det må søkes særskilt om dette: post@nidarosdomen.no.

 • Konfirmantåret 2019/20:

  Konfirmantbrosjyre for Domprostiet 2019/20

  Innskriving og viktige datoer:

  • Informasjonsmøte onsdag5. juni kl. 18.00 i Waisenhuset, Kongsgårdsgata 2.
  • Påmelding gjøres på nett innen 15.8.
  • Konfirmasjonstida starter i september. Dere får varsel om første samling.
  • Leir på Mjuklia: Fredag 8.-10. november
  • Ung messe for alle konfirmanter og foreldre: Søndag 17.11. om kvelden (tidspunkt kommer).

  Konfirmasjonsgudstjenester 2020:

  • Bakke kirke: Søndag 3.mai kl. 11.00
  • Lademoen kirke: Lørdag 2. mai kl. 11.00
  • Lade kirke: Lørdag 9. og søndag 10. mai (tidspunkt kommer)
  • Nidarosdomen: Søndag 10. mai kl. 11.00


  Hva er konfirmasjon?


  Sjekk hvilken menighet du tilhører

  Spørsmål? Ta gjerne kontakt:

  post@nidarosdomen.no

  Beate Iren Lerdahl - tlf: 907 18 300