Menighetsrådet

I de fleste saker er det menighetsrådet som tar avgjørelser på vegne av menigheten.

«Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet (menigheten) når det ikke er fastsatt ... at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeloven § 5 annet ledd).

Viktige unntak

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten.

Fellesrådet med en representant fra hvert menighetsråd i kommunen har bl.a. arbeidsgiveransvar, overordnet økonomisk ansvar og ansvar for kirker og kirkegårder.

Menighetsrådets medlemmer

 • Terje Roll Danielsen
 • Anne Isabel Udbye
 • Anne Bauck-Larsen
 • Lars Meland
 • Andreas Kjosavik
 • Kari Bach Henningsen
 • Are Risto Øyasæter
 • Gunhild Oftedal
 • Inger Bakken
 • Albert Solberg
 • Torhild Hovdenak
 • Arne T Pedersen
 • Ellen Hofstad

Jan Schrøder er daglig leder for menighetsrådets virksomhet.