Tidebønner

Tidebønner er gudstjenester som griper langt tilbake i kirkens historie.

Tidebønner har røtter i den jødiske tradisjonen og ble videreført i den tidlige kristne kirke. Det nye testamentet vitner om at de første kristne ba til visse tider, både enkeltvis og i fellesskap (Apg 3,1, 10,9 og 16,25). Størstedelen av innholdet i tidebønnene er hentet fra Bibelen, både fra Det nye og Det gamle testamentet. Jesus og disiplene ba de gammeltestamentlige salmene i Salmenes bok. Dette er kjernen i tidebønnene.

I tillegg til de ukentlige høymessene på søndager, er tidebønnene en hjelp til et regelmessig kristent bønneliv, uavhengig av våre følelser og stemninger. Vi trenger ikke selv å velge ord, men får hvile i bibelske formuleringer og bønner som kristne har bedt gjennom historien. Bibeltekstene dekker hele skalaen av menneskelige tanker og erfaringer. Den enkelte kan delta i bønnen ut fra eget ståsted og samtidig være i et kollektivt bønnefellesskap.

Tidebønner har en tusenårig tradisjon i vår kirke. Vi har ikke eksakt kunnskap om når det ble etablert guttekor ved katedralskolene, men vi vet at det var en schola i Nidaros da erkebispesetet ble opprettet i 1153. Trolig er tidebønntradisjonen enda eldre, og det er denne tradisjonen vi står i når vi praktiserer tidebønner i dag.

Mange års praktisk erfaring med tidebønner i Nidarosdomen, og studier av historisk liturgisk materiale, ligger til grunn for de to bøkene som brukes ved tidebønner i Nidaros domkirke: Tidebønner fra Nidaros. Kirkeåret og Tidebønner fra Nidaros. Olsok, begge utgitt i 2007.

Alle er vel møtt til tidebønner i Nidarosdomen til følgende tider:

Middagsbønn

Holdes mandag–fredag kl. 12.15 til ca. 12.30 i Kvinnenes minnekapell.

Vesper (aftensang)

Holdes hver fredag kl. 19.00 til ca. 19.30 i Kapittelhuset foruten langfredag og julaften.

Olsokdøgnet

Under olsokdøgnet, 28.–29. juli, er det seks tidebønner (fra vesper 28. juli til completorium/bønn før natten 29. juli).

For opppdatert informasjon se kalender.

Ved spørsmål kan man sende epost til laa+ndtidebon@ntnu.no

Vel møtt!