Bryllup

Bryllup

Et bryllup er en høytidelig hendelse. Vielse i Nidarosdomen kan være med på å gi den store dagen en fantastisk ramme.

I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. Ekteskapsinngåelse, eller vigsel, er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgerlig viet, kan ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Alle prestene i vår menighet forretter forbønnshandlinger for par av samme kjønn.


Planlegging

Vigsel foregår i Nidarosdomen og Vår Frue kirke på særskilt fastsatte datoer, som offentliggjøres om lag 1,5 år frem i tid. Bestilling av vigsel skjer via hjemmesiden til Kirkelig Fellesråd i Trondheim.

I Nidarosdomen er det i utgangspunktet tre tidspunkt; kl. 14.30, 15.30 og 16.30. Noen av disse tidspunktene er reservert for brudepar hvor den ene eller begge er bosatt i soknet. Seks måneder før vigselsdato åpnes denne reservasjonen, slik at andre kan bestille denne tiden dersom den fortsatt er ledig. Innensokns brudepar kan selvsagt også velge blant andre ledige tidspunkt. Det kan skje at en vigsel blir avbestilt. Ledige datoer legges derfor fortløpende ut på hjemmesiden til Kirkelig fellesråd i Trondheim (se lenke over). Vi har dessverre ikke mulighet til å føre ventelister.

Pris

I kirkene i Trondheim er det gratis å gifte seg dersom minimum én i paret er medlem i Den norske kirke, og har folkeregistrert adresse i Trondheim kommune.

Er dere bosatt i en annen kommune, eller ingen i paret er medlem i Den norske kirke, er prisene:

  • Nidaros domkirke:
    • Kr 11.734 (inkl. domkirkens prest)
    • Kr 8.670 (egen prest)
  • Vår Frue kirke:
    • Kr 8.924 (inkl. prest)
    • Kr 5.860 (egen prest)


For bestilling, se vår felles nettside for kirkene i Trondheim.

Praktisk informasjon om bryllup i Nidarosdomen.