Dåp

Dåpen er tre håndfuller vann på et hode. Samtidig åpnes en himmel over livet, vi blir berørt av Gud og forent med Jesus Kristus. Ved å døpe et barn, gir du det tilhørighet til tro, tradisjon og kirke, men undringen, tvilen og troen er det alltid rom for. Som ungdom eller voksen tar du skrittet inn i det samme. Velkommen til dåp i Nidaros domkirke og Vår Frue kirke!

På denne sidan finner du svar på praktiske spørsmål om dåpen. Men hva er dåp, hvordan tenker vi mennesker i dag? Ta gjerne en titt på videoen som kanskje stiller de spørsmålene dere har.Når og hvor har vi dåp?

Her finner du en artikkel med informasjon om dåpen i Nidaros domkirke og Vår Frue sokn og hva slags type gudstjenester vi har dåp i.

Hva må gjøres før påmelding til dåp?

Først må man bestemme seg for om man ønsker å døpe barna/bli døpt. I dåpen blir en berørt av Guds hellige Ånd og innlemmet i den kristne kirken. Mange legger vekt på tradisjonene i familien, eller ønsker å gi barna et håp med på livsveien. Uansett er dette et valg foreldrene må ta for barna.

På kirken.no kan du lese mer om det å velge dåp.

Fødselsnummer. For å melde på til dåp, må barnet ha fått fødselsnummer. Det vil foreldrene få fra Skatteetaten.

Faddere. Alle som døpes, skal ha minst to faddere. Fadderne er vitner til dåpen, og er mennesker som tar på seg å støtte den som er døpt i livet og troen. For å være fadder, må en selv være døpt med den kristne dåpen, og ikke være medlem av et kirkesamfunn som tar avstand fra barnedåp. Den som ikke er fylt 15 eller som er foreldre til den som skal døpes, kan heller ikke være fadder. Det viktigste er at de som blir valgt til å være fadder, kan være der for den døpte. Om det er tvil om noen kan være fadder, ta kontakt med menighetskontoret.

Fadderne registreres i påmeldingsskjemaet på nettsidene. De kan også legges til skjemaet i etterkant, fram til to uker før dåpen.

Påmelding. Det er et felles påmeldingsskjema for dåp til alle kirkene i Trondheim. Her velger dere kirke og ledig dåpstidspunkt. Når det er fullt på en gudstjeneste, vil den ikke lenger være tilgjengelig via påmeldingsskjemaet. Dere registrerer dere så videre med mobilnummer og legger inn fødselsnummer og annen nødvendig informasjon. Lenke til påmeldingsskjemaet finner dere nederst på denne siden.

Vår Frue kirke. Vi har ikke faste dåpsgudstjenester i Vår Frue kirke. Derfor vises ikke dåpsgudstjenester i Vår Frue i påmeldingsskjemaet. Men vi ønsker velkommen til dåp også i Vår Frue, enten framme i kirka eller i det lille Sunnivakapellet mot sør. Ønsker dere dåp i Vår Frue tar dere kontakt med menighetskontoret for å finne et tidspunkt som passer. Vær oppmerksomme på at Vår Frue er en åpen kirke som ikke stenges for andre selv om vi har dåp.

Hvordan forbereder vi oss til dåpen?

Dåpssamtale. Det er lokalmenigheten der en bor som har ansvaret for å forberede dem som skal døpes. Før dåpen vil dere derfor bli innkalt til en felles dåpssamling eller individuell dåpssamtale der dere bor. Denne samtalen forbereder dere på noe av det praktiske, og er en mulighet til å snakke om kristen tro og aktiviteter for barna i lokalmenigheten.

Praktisk gjennomgang i Domkirken. I tillegg til dåpssamtalen, inviterer vi alle som skal ha dåp i en høymesse eller en dåpsgudstjeneste kl. 15.00 til en øvelse/gjennomgang av det praktiske ved dåpen. (Dette trengs ikke for dem som skal ha individuell dåpsseremoni.) Dette er en nyttig måte å bli trygg på det praktiske rundt hvordan dåpshandlingen og gudstjenesten i Nidaros domkirke skjer. Invitasjonen til denne samlingen vil dere få på sms noen uker før dåpen.

Pynt, feiring og dåpskjole? Det er fint å feire dåpen. Men det er ikke det å pynte seg eller ha råd til en stor fest, som skal avgjøre om en kan døpe barna. Det er gratis å døpe. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er ikke engang nødvendig med dåpskjole. Men vi har en dåpskjole som vi gjerne låner ut. Ta kontakt om du ønsker å låne dåpskjole fra menigheten.