Dåp

Ved å la barnet ditt døpes gir du det tilhørighet til tro, tradisjon og kirke, men undringen, tvilen og troen er det alltid rom for. Velkommen til dåp i Nidaros domkirke og Vår Frue kirke.

På denne siden finner du svar på praktiske spørsmål om dåpen. Men hva er dåp, hvordan tenker vi mennesker i dag? Ta gjerne en titt på videoen som kanskje stiller noen av de spørsmålene dere har.

Dåp i Nidarosdomen og Vår Frue kirke

Vår menighet inviterer til dåp i byens to mest sentrale kirker. Mange i Trondheim kjenner en spesiell tilhørighet til Domkirka, og Vår Frue kirke betyr mye for stadig flere. Det at mange ønsker dåp i Nidarosdomen, gjør at det av og til er litt lenger ventetid enn i andre kirker. Dette finner du ut når du går inn i registreringsskjemaet og ser etter ledige dåpsplasser.

Om du vet at du hører til Nidaros domkirke og Vår Frue sokn og ikke finner ledig plass til dåp, hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med menighetskontoret.

I våre kirker inviterer vi til forskjellige typer dåp:

Dåp i høymessen. Om lag en gang i måneden, har vi dåp ved starten av høymessen. Da døpes som regel inntil tre barn. Høymessen er vår hovedgudstjeneste søndag kl. 11, med preken og feiring av nattverd. Et av menighetens kor synger vanligvis på høymessene, og de varer som regel omtrent 75 minutter til 1,5 time.

Grunnet koronasituasjonen går dåp i høymessen ut fra og med 1. januar 2021.

Dåpsgudstjeneste lørdag. Om lag en gang i måneden har vi dåp i en egen dåpsgudstjeneste lørdag kl.15. I disse gudstjenestene er dåpen i fokus. Forkynnelse, bønner og salmer er valgt med tanke på de som bringer barna til dåpen. Det døpes opptil åtte barn på disse gudstjenestene, og de varer omtrent en time. Når det er mulig, er et av menighetens barnekor med på dåpsgudstjenestene.

Grunnet koronasituasjonen er det tillatt med maks 20 gjester per dåpsfølge i disse gudstjenestene.

Fra 1. januar 2021: Enkeltdåp i Kapittelhuset. Vi inviterer til enklere dåpsgudstjeneste for barnet og dets familie i et av Domkirkens mindre kapeller, Kapittelhuset - hver lørdag kl. 12.30. En av våre prester holder gudstjenesten sammen med dere i familien. Disse dåpsseremoniene er fullverdige dåpsgudstjenester. De vil vare i omtrent en halv time. Det er ikke behov for praktisk gjennomgang for å være med på disse. Vi møtes i Kapittelhuset på dåpsdagen. Da kan dere for eksempel komme med ønsker om sanger dere vil synge. Etter dåpsgudstjenesten kan vi gå inn i hovedkirka for å ta bilder.

Grunnet koronasituasjonen er det tillatt med maks 30 gjester per dåpsfølge i disse gudstjenestene.

Kapittelhuset med døpefont. (Foto: Andras Grandy-Teig)

Hva må gjøres før påmelding til dåp?

Fødselsnummer. For å melde på til dåp, må barnet ha fått fødselsnummer. Det vil foreldrene få fra Skatteetaten.

Navn. I god tid før dåpen må dere registrere/få godkjent barnets navn hos Folkeregisteret. Er ikke navnet godkjent hos Folkeregisteret, har vi ikke anledning til å utstede dåpsattest. Vi får heller ikke overført/registrert dåpshandlingen i e-kirkebok (Den norsk kirkes registre).

Far må også være registret hos Folkeregisteret som forelder til dåpsbarnet for at fars navn kan settes på dåpsattesten.

Faddere. Alle som døpes, skal ha minst to faddere. Fadderne er vitner til dåpen. De tar på seg å støtte den som er døpt i livet og i troen. For å være fadder, må en selv være døpt med den kristne dåpen, og ikke være medlem av et kirkesamfunn som tar avstand fra barnedåp. Den som ikke er fylt 15, eller som er foreldre til den som skal døpes, kan heller ikke være fadder. Det viktigste er at de som blir valgt til å være fadder, kan være der for den døpte. Om det er tvil om noen kan være fadder, ta kontakt med menighetskontoret:

Telefon: 99 43 60 00

E-post: post@nidarosdomen.no

Fadderne registreres i påmeldingsskjemaet på nettsidene. De kan også legges til skjemaet i etterkant, fram til to uker før dåpen.

Påmelding. Det er et felles påmeldingsskjema for dåp til alle kirkene i Trondheim. Her velger dere kirke og ledig dåpstidspunkt. Er det er fullt på en gudstjeneste, vil den ikke lenger være tilgjengelig via påmeldingsskjemaet. Dere registrerer dere så videre med mobilnummer og legger inn fødselsnummer og annen nødvendig informasjon.

Vår Frue kirke. Vi har ikke faste dåpsgudstjenester i Vår Frue kirke. Derfor vises ikke dåpsgudstjenester i Vår Frue i påmeldingsskjemaet. Men vi ønsker velkommen til dåp også i Vår Frue, enten fremme i kirka, eller i det lille Sunnivakapellet mot sør. Ønsker dere dåp i Vår Frue tar dere kontakt med menighetskontoret for å finne et tidspunkt som passer. Vær oppmerksomme på at Vår Frue er en åpen kirke som ikke stenges for andre selv om vi har dåp.

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet og innlemmet i den kristne kirken. Mange legger vekt på tradisjonene i familien, eller ønsker å gi barna et håp med på livsveien. Uansett er dette et valg foreldrene må ta for barna.

Les mer om dåp på kirken.no.

Hvordan forbereder vi oss til dåpen?

Dåpssamtale. Det er lokalmenigheten der dere bor som har ansvaret for å forberede dem som skal døpes. Før dåpen vil dere derfor bli innkalt til en felles dåpssamling, eller individuell dåpssamtale der dere bor. Denne samtalen forbereder dere på noe av det praktiske. Samtidig er det en mulighet for å snakke om kristen tro og aktiviteter for barna i lokalmenigheten.

Praktisk gjennomgang i Domkirken. I tillegg til dåpssamtalen, inviterer vi alle som skal ha dåp i en høymesse eller en dåpsgudstjeneste kl. 15.00 til en øvelse/gjennomgang av det praktiske ved dåpen. (Gjelder ikke for dem som skal ha individuell dåpsseremoni.) Dette er en nyttig måte å bli trygg på det praktiske rundt hvordan dåpshandlingen og gudstjenesten i Nidaros domkirke skjer. Invitasjonen til denne samlingen vil dere få på sms noen uker før dåpen.

Pynt, feiring og dåpskjole? Det er fint å feire dåpen. Men det er ikke det å pynte seg, eller ha råd til en stor fest, som skal avgjøre om en kan døpe barna. Det er gratis å døpe. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er heller ikke nødvendig med dåpskjole. Men vi har en dåpskjole som vi gjerne låner ut. Ta kontakt om du ønsker å låne dåpskjole fra menigheten.