Diakoni - vår omsorgstjeneste

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet vil være tilgjengelig for alle eldre mennesker i Midtbyen - med et bredt diakonalt tilbud. I tillegg samarbeider vi med Kirkens Bymisjon Vår Frue - åpen kirke, et tilbud til alle i byen.

Vi vil gjerne komme alle de som ønsker kontakt med menigheten i møte. Derfor har vi ulike aktiviteter og tilbud:

Andakter, sangstunder og hyggetreff

Sokneprest, diakoniarbeider og musiker er regelmessig på besøk ved sykehjem og aldersboliger: EC Dahls sykehjem, Trondhjems Hospital, Øya helsehus, Thomas Angells hus, Vår Frue menighets aldersboliger, Mauritz Hansen gt. 4, St. Olavs Hospital.

Her holder vi månedlige andakter, samt jule- og nattverdsgudstjenester, sang- og hyggestunder. Vi tilbyr også besøk og samtale for den enkelte beboer. Ønsker du å snakke om hverdagens små og store opplevelser, eller få sjelesorg, kan du kontakte Nidaros domkirke og Vår Frue menighet for å få besøk av prest eller diakoniarbeider.

Gudstjenester i Hospitalskirka

Kirken har siden middelalderen vært brukt i forbindelse med diakoni og til hjelp og trøst for syke. Vi holder - i samarbeid med Trondhjems Hospital, som eier kirka - månedlige gudstjenester her.

Fruens kor

Vil du være med å synge? Fruens blandede kor er åpent for alle sangglade kvinner og menn, unge og eldre. Koret opptrer ved arrangementer i Vår Frue kirke, Hospitalskirka, på sykehjem og institusjoner rundt om i byen.

Våre nettsider er under oppdatering, mer informasjon kommer.