Gravferd

Alt har sin tid – også døden. Mange ønsker å ta en verdig avskjed, ta fram minner, enten for å gjøre eget liv rikere, eller for å avslutte en historie.

Gravferd i vår menighet skjer som oftest fra et av byens gravkapeller eller seremonirom. Tilfredshet kapell på Tilfredshet kirkegård er soknets kirkegård. Fra Vår Frue kirke og Hospitalskirken er det også vanlig å forrette gravferd. Der avdøde var bosatt i soknet, kan gravferd forrettes fra Nidaros domkirke.

Pårørende tar vanligvis kontakt med begravelsesbyrå, som så avtaler tid i kirke/kapell med gravferdsetaten i Kirkelig Fellesråd. De pårørende vil deretter bli kontaktet av tjenestegjørende prest. Det er også anledning for pårørende å ta direkte kontakt med menighetskontoret eller tjenestegjørende prest. Telefon 994 36 000 eller post@nidarosdomen.no.

Ordet begravelse brukes når man har en avskjedsseremoni. Den avsluttes med at kisten senkes i jorden. Bisettelse brukes når man har en avskjedsseremoni hvor kisten ikke senkes i jorden, men i stedet etterfølges av kremasjon.

Prest og organist er behjelpelig med valg av musikk og salmer i seremonien. En kirkelig gravferd har en fast liturgi, men vil alltid preges av pårørendes ønsker og avdødes historie. Kirkelig Fellesråd og Nidaros biskop har sammen utarbeidet et hefte med forslag til Salmer og solistinnslag ved gravferd og bisettelser i Trondheim.