Menigheten i Nidarosdomen har sammen med Nidaros Pilegrimsgård og NDR ansvaret for å motta pilegrimer som kommer til Nidarosdomen.

Pilegrimsmål

En egen pilegrimsprest er tilknyttet Nidaros Pilegrimsgård. Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke og i middelalderen var Nidaros Nordens viktigste pilegrimsmål. I dag er pilegrimstradisjonen igjen vekket til live, og pilegrimer strømmer på nytt til Nidarosdomen.

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av autentiske, historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Veien kommer fra alle himmelretninger til Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. I dag vokser igjen betydningen av dette målet for de mange som følger pilegrimsleden helt fram til det vakre høyalteret i Europas nordligste gotiske katedral. Les mer om pilegrimsledene - St. Olavsvegene.

I dag er pilegrimsleden både i Norge, Danmark og Sverige merket med St. Olavsvegenes merke og har fått status som Europeisk kulturvei under Europarådets kulturveiprogram.