Dåp er noen få dråper vann, og Guds uendelige kjærlighet til den som døpes. Ved dåp i Nidarosdomen understrekes undringen over livet, samtidig som du knyttes til tradisjon, kirke, fellesverdier og den kristne tro. Og alltid er det rom for tvil og spørsmål.

Vi inviterer til dåp i to av Trondheims mest sentrale kirker. Mange kjenner en spesiell tilhørighet til domkirka, men også Vår Frue kirke betyr mye for stadig flere. I Nidarosdomen er det forskjellige typer faste dåpsgudstjenester du kan melde deg på. I Vår Frue holder vi dåp når noen ber om det.

Svært mange ønsker dåp i Nidarosdomen, men vi har dessverre begrenset kapasitet og det er litt lenger ventetid enn i andre kirker. Når du åpner registreringen til dåp vil du få opp første ledige gudstjeneste med dåp.

Bor du i Nidaros domkirke og Vår Frue sokn og ikke finner ledig plass de neste tre-fire månedene, kan du ta kontakt med servicekontoret for menighetene i Trondheim på telefon 994 36 000.

Les om de ulike typene dåpsgudstjenester her

Et nytt liv er den største gave. Dåpen knytter oss sammen i tro, håp og kjærlighet.


Faddere

Alle som døpes, skal ha minst to vitner til dåpen. Fadderne tar på seg å støtte den som er døpt i livet og i troen. Det viktigste er at de kan være der for den døpte. For å være fadder, må en selv være døpt med den kristne dåpen, og ikke være medlem av et kirkesamfunn som tar avstand fra barnedåp. Den som ikke er fylt 15, eller som er foreldre til den som skal døpes, kan heller ikke være fadder. Om det er tvil om noen kan være fadder, ta kontakt med menighetskontoret: 994 36 000/ post@nidarosdomen.no

Fadderne registreres i påmeldingsskjemaet på nettsidene. De kan også legges til skjemaet i etterkant, fram til to uker før dåpen.

– En ære å få være fadder

Låne dåpskjole

Det er fint å feire dåpen. Men det er ikke det å pynte seg, eller ha råd til en stor fest, som skal avgjøre om en kan døpe barnet. Å døpe er gratis. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er heller ikke nødvendig med dåpskjole. Men, vi dåpskjoler vi gjerne låner ut. Ta kontakt om du ønsker å låne dåpskjole fra menigheten.