Ved å la barnet ditt døpes gir du det tilhørighet til tro, tradisjon og kirke, men undringen, tvilen og troen er det alltid rom for.

Vi inviterer til dåp i byens to mest sentrale kirker. Mange i Trondheim kjenner en spesiell tilhørighet til Domkirka, og Vår Frue kirke betyr mye for stadig flere.

Mange ønsker dåp i Nidarosdomen. Derfor kan det av og til være litt lenger ventetid enn i andre kirker. Er det er fullt på en gudstjeneste, vil den ikke lenger være tilgjengelig i påmeldingsskjemaet.

Hva må gjøres før påmelding til dåp?

Fødselsnummer. For å melde på til dåp, må barnet ha fått fødselsnummer fra Skatteetaten.

Navn. I god tid før dåpen må dere registrere/få godkjent barnets navn hos Folkeregisteret. Er ikke navnet godkjent der, har vi ikke anledning til å utstede dåpsattest. Vi får heller ikke overført/registrert dåpshandlingen i e-kirkebok (Den norske kirkes registre).

Fars navn. Far må også være registret hos Folkeregisteret som forelder til dåpsbarnet for at hans navn kan settes på dåpsattesten.


Faddere

Alle som døpes, skal ha minst to vitner til dåpen. Fadderne tar på seg å støtte den som er døpt i livet og i troen. Det viktigste er at de kan være der for den døpte. For å være fadder, må en selv være døpt med den kristne dåpen, og ikke være medlem av et kirkesamfunn som tar avstand fra barnedåp. Den som ikke er fylt 15, eller som er foreldre til den som skal døpes, kan heller ikke være fadder. Om det er tvil om noen kan være fadder, ta kontakt med menighetskontoret: 99 43 60 00/ post@nidarosdomen.no

Fadderne registreres i påmeldingsskjemaet på nettsidene. De kan også legges til skjemaet i etterkant, fram til to uker før dåpen.

– En ære å få være fadder

Et nytt liv er den største gave. Dåpen knytter oss sammen i tro, håp og kjærlighet.

Dåp i Nidarosdomen

Velkommen til dåp i Nidarosdomen

Enkeltdåp i Kapittelhuset

Kapittelhuset


En enklere dåpsgudstjeneste for barnet og dets familie i et av kirkens mindre kapeller, Kapittelhuset - hver lørdag kl. 12.30. En av våre prester holder gudstjenesten sammen med dere i familien. Seremoniene er fullverdige dåpsgudstjenester. De varer i omtrent en halv time. Her er det ikke behov for praktisk gjennomgang. Vi møtes i Kapittelhuset på dåpsdagen. Dere kan selv ønske dere sanger som skal synges. Etter dåpsgudstjenesten går vi gjerne inn i hovedkirka for å ta bilder.

Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende smittevernregler for vår type virksomhet. Per nå er det grunnet koronasituasjonen tillatt med maks 10 gjester per dåpsfølge.

Dåp i høymessen. Om lag en gang i måneden, har vi dåp ved starten av høymessen. Da døpes som regel inntil tre barn. Høymessen er vår hovedgudstjeneste søndag kl. 11, med preken og feiring av nattverd. Et av menighetens kor synger vanligvis. De varer som regel omtrent 75 minutter til 1,5 time.

Grunnet koronasituasjonen går dåp i høymessen ut fra og med 1. januar 2021.

Dåpsgudstjeneste lørdag. Om lag en gang i måneden har vi dåp i en egen dåpsgudstjeneste lørdag kl.15.00. Forkynnelse, bønner og salmer er valgt med tanke på de som bringer barna til dåpen. De varer omtrent en time. Når det er mulig, er et av menighetens barnekor med på dåpsgudstjenestene.

Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende smittevernregler for vår type virksomhet. Per nå er det grunnet koronasituasjonen tillatt med maks 10 gjester per dåpsfølge.

Dåp i Vår Frue kirke

Vi har ikke faste dåpsgudstjenester i Vår Frue kirke. Derfor vises ikke dåpsgudstjenester i Vår Frue i påmeldingsskjemaet. Men vi ønsker velkommen til dåp også i her, enten fremme i kirka, eller i det lille Sunnivakapellet. Ønsker dere dåp i Vår Frue tar dere kontakt med menighetskontoret for å finne et tidspunkt som passer. Vær oppmerksom på at Vår Frue er en åpen kirke som ikke stenges for andre selv om vi har dåp.


Låne dåpskjole

Det er fint å feire dåpen. Men det er ikke det å pynte seg, eller ha råd til en stor fest, som skal avgjøre om en kan døpe barnet. Å døpe er gratis. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er heller ikke nødvendig med dåpskjole. Men, vi dåpskjoler vi gjerne låner ut. Ta kontakt om du ønsker å låne dåpskjole fra menigheten.