Alt har sin tid – også døden. Mange ønsker å ta en verdig avskjed, minnes.

Gravferd i vår menighet skjer som oftest fra et av byens gravkapeller eller seremonirom. Tilfredshet kapell på Tilfredshet kirkegård er soknets kirkegård. Fra Vår Frue kirke og Hospitalskirken er det også vanlig å forrette gravferd. Der avdøde var bosatt i området soknet omfatter, kan gravferd forrettes fra Nidaros domkirke.

Pårørende tar vanligvis kontakt med begravelsesbyrå, som så avtaler tid i kirke/kapell med gravferdsetaten i Kirkelig fellesråd. De pårørende vil deretter bli kontaktet av tjenestegjørende prest. Det er også anledning for pårørende å ta direkte kontakt med menighetskontoret eller tjenestegjørende prest. Telefon 994 36 000 eller post@nidarosdomen.no.

Ordet begravelse brukes når man har en avskjedsseremoni. Den avsluttes med at kisten senkes i jorden.

Bisettelse brukes når man har en avskjedsseremoni hvor kisten ikke senkes i jorden, men i stedet etterfølges av kremasjon.

Prest og organist er behjelpelig med valg av musikk og salmer i seremonien. En kirkelig gravferd har en fast liturgi, men vil alltid preges av pårørendes ønsker og avdødes historie.