Konfirmasjonstida handler om tro og liv, om rett og galt, om Gud og mennesker, om deg og meg.

Plass til alle tanker

Du kan lære mer om Gud, Jesus, gudstjenester og kirken. Det er plass til alle dine tanker og spørsmål i samtalene våre.

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet tilbyr konfirmantundervisning og konfirmasjon til de som sokner til menigheten. I tillegg gis medlemmer av Nidarosdomens gutte- og jentekor anledning til å delta i våre konfirmasjonsforberedelser og/eller selve konfirmasjonsgudstjenesten. Hvis du ikke er døpt, kan du velge å delta i konfirmantopplegget og bli døpt i løpet av året.

Avhengig av kapasitet kan det gis anledning til å delta i vår menighets undervisning og/eller konfirmasjonshøytiden i Nidaros domkirke. Det må søkes særskilt om dette: post@nidarosdomen.no.

De fleste konfirmantsamlingene er lagt til onsdagskvelder og helger. Alle konfirmantene er medhjelpere under minst en gudstjeneste i en av kirkene i løpet av året. Vi er også sammen på leir, miljøkvelder, gudstjenester, pilegrimsvandring og i forbindelse med innsamlingsaksjon.

Årets høydepunkt

De fire menighetene Lade, Lademoen, Bakklandet og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet har felles leir på Mjuklia på Berkåk. For mange er dette årets høydepunkt.

Se video fra konfirmantleir her
Konfirmasjon Nidarosdomen

Konfirmasjonsgudstjenester 2021

  • Nidarosdomen: 18. og 19. september
  • Bakke kirke: 21. august
  • Lademoen kirke 22. august
  • Lade kirke: Oppdateres