Et bryllup er en høytidelig hendelse. Vielse i Nidarosdomen kan være med på å gi den store dagen en fantastisk ramme.

I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. Ekteskapsinngåelse, eller vigsel, er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgerlig viet, kan ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Alle prestene i vår menighet forretter forbønnshandlinger for par av samme kjønn.

Vigsel foregår i Nidarosdomen og Vår Frue kirke på særskilt fastsatte datoer. De offentliggjøres om lag 1,5 år frem i tid.

Det er folkeregisteret der brudeparet/den ene av brudeparet er bosatt som foretar prøving av ekteskapsvilkårene. Ta kontakt med folkeregisteret i god tid før vigsel. Prøvingsattest fra folkeregisteret må være hos oss senest ei uke før vigsel.

I Nidarosdomen er det i utgangspunktet tre tidspunkt for vielse: 14.30, 15.30 og 16.30. Noen av disse tidspunktene er reservert for brudepar hvor den ene eller begge er bosatt i det området soknet omfatter.

Seks måneder før vigselsdato åpnes denne reservasjonen, slik at andre kan bestille denne tiden dersom den fortsatt er ledig. Brudepar som bor i området soknet omfatter, kan selvsagt også velge blant andre ledige tidspunkt.

Det kan skje at en vigsel blir avbestilt. Ledige datoer legges derfor fortløpende ut på hjemmesiden til Kirkelig fellesråd i Trondheim. Vi har dessverre ikke mulighet til å føre ventelister.

I kirkene i Trondheim er det gratis å gifte seg dersom én i paret er medlem i Den norske kirke, og har folkeregistrert adresse i Trondheim kommune. Er dere bosatt i en annen kommune, eller ingen i paret er medlem i Den norske kirke, er prisene:

Nidaros domkirke

11.734 - inkludert prest fra Nidarosdomen

8.670 - egen prest

Vår Frue kirke

8.924 - inkludert prest fra Vår Frue kirke

5.860 - egen prest

Verdig ramme. En vigsel er en kirkelig handling med en høytidelig og verdig ramme. Den følger en bestemt ordning med salmer, bibeltekster, tale, inngangs- og utgangsmusikk, og ikke minst ekteskapsinngåelsen og forbønn for brudeparet. Mye av dette er bestemt på forhånd i kirkens liturgi.

Valgmuligheter. Vigselsordningen åpner for valgmuligheter og deltagelse fra bryllupsgjestene. For eksempel kan forlovere, venner og familie lese tekster eller forbønn. Brudeparet kan også selv fremsi ekteskapsløftene.

Vi som arbeider her i kirken, har mye erfaring med hvordan en vigsel skal få et godt innhold og et helhetlig preg. Brudepar, prest og organist er alle med planleggingen av vigselen.

Samtale med presten. Før vigselen har brudeparet et møte med presten for samtale og planlegging av vigselen. Vi har også gjerne en praktisk gjennomgang inne i Nidarosdomen.

Normalt vil det være klart to måneder før vigselsdato hvilken prest og organist som har tjeneste den dagen. Presten kontakter brudeparet for å starte planleggingen og avtale tid for samtale. Ta gjerne kontakt med menighetskontoret selv hvis det er noe som bør avklares.

Nidarosdomen inne


Musikk og salmer. I en vigsel står valg av musikk og salmer sentralt. Domkantoren (organisten) er kirkemusikalsk ansvarlig og gir gjerne råd om valg av musikk. Vigselen starter og avslutter med orgelmusikk.

I vigselen er det normalt to salmer. Dersom dere ønsker ekstra musikkinnslag, skal det avklares med oss senest en måned før vigselen. Avspilling av musikk fra CD o.l. brukes ikke ved vigsler i Nidaros domkirke.

Vi anbefaler at et par av gjestene deler ut program/salmebøker og at disse møter senest 15 minutter før vigselen starter.

Vigselshandlingen i kirken. Vielsen skjer oftest ved høyalteret, lengst øst i kirken. Vigslene tar normalt 25–30 minutter. Vi har satt av totalt 45 minutter for hver vigsel. Dette medfører at gjester m.m. kan komme inn ca. 15 minutter før vigselen. Inngang er i nord, mot Munkegata.

Hvis ikke brudgom/forlovere skal gå inn i prosesjonen, ber vi om at disse er på plass senest 10 minutter før. De som skal være med i prosesjonen, brud m/følge, må være på plass senest fem minutter for vigselen. Når brud med følge er ankommet vil vi ringe med kirkeklokkene noen minutter.

Etter vigselen ber vi om at prosesjonen går helt ut i vest. På denne måten kan neste brudefølge komme inn og gjøre seg i stand.

Antall gjester: Vi forholder oss til de enhver gjeldende smittevernregler med tanke på koronapandemien.

Pynting i kirken. Kirken er i utgangspunktet pyntet slik den er til søndagens høymesse med blomster og lys på alteret.

Noen ønsker ekstra pynting med blomsteroppsatser eller annet. Dette er mulig. Men vi forutsetter en enkel pynt, som bl.a. ikke dekker sikten opp til alteret. Pynt må være på plass umiddelbart før vigselen, og ryddes bort umiddelbart etter vigselen.

Ekstra pynting skal avtales på forhånd med menighetskontoret.

Foto/video: Det er anledning til å ta bilder/video under inngangs- og utgangsprosesjonen.

Under selve vigselshandlingen ønsker vi ikke fotografering (det må eventuelt avtales med presten).

Vi ber om at dere informerer gjestene om dette.