Nidaros er et av 11 bispedømmer i Norge. I hvert av dem er det et bispedømmeråd.

Bispedømme er et kirkelig forvaltningsområde der en biskop har sin virksomhet og er overhode for de lokale kirkene i trossamfunnet, innenfor de geografiske grensene. I Nidaros bispedømme er Herborg Finnset biskop.

Herborg Finnset
Herborg Finnset er biskop i Nidaros bispedømme.


Nidaros bispedømmeråd er bispedømmets øverste organ. Rådet er sammensatt av av folkevalgte, sør-samisk representant, biskop og representanter for prester og øvrige kirkeansatte. Rådet tar veivalg og beslutninger for kirkens aktivitet i bispedømmet og er ansettelsesorgan for våre prester.


I perioden 2020-2023 består Nidaros bispedømmeråd av følgende faste medlemmer representert ved Nominasjonskomiteens liste (NK), Åpen folkekirkes liste (ÅF) og Bønnelista (BN):

Brit Skjelbred (leder), Trondheim (NK)
Agnes Sofie Gjeset (nestleder), Fosnes (ÅF)

Nidaros bispedømmeråd 2020-2023