Nidaros domkirke er en pilegrimskirke. Hit kommer igjen mange mennesker etter en kortere eller lengre del av pilegrimsveiene fra middelalderen. På pilegrimsgården før trette føtter hvile, og i domkirken er pilegrimene velkomne til å søke det hellige, røttene, og Guds kraft som skal fortsette å være med dem.

Pilegrimsmålet og pilegrimsveiene

Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke og i middelalderen var Nidaros Nordens viktigste pilegrimsmål. I dag er pilegrimstradisjonen igjen vekket til live, og pilegrimer strømmer på nytt til Nidarosdomen.

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av autentiske, historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Veien kommer fra alle himmelretninger til Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. I dag vokser igjen betydningen av dette målet for de mange som følger pilegrimsleden helt fram til det vakre høyalteret i Europas nordligste gotiske katedral. Les mer om pilegrimsledene - St. Olavsvegene.

I dag er pilegrimsleden både i Norge, Danmark og Sverige merket med St. Olavsvegenes merke og har fått status som Europeisk kulturvei under Europarådets kulturveiprogram.


Pilegrimsgudstjenester

I sommersesongen har Nidarosdomen daglige gudstjenester der vi tar i mot pilegrimer. Her er alle velkommen, enten de kommer langt borte fra, eller er på vei som fastboende i Trondheim.

Gudstjenestene tar omtrent 30 minutter, og er en kveldsbønn med salmer, bibellesning og bønn, med mulighet for lystenning og personlig forbønn. I skoleferien er noen av gudstjenestene også med orgelmusikk.

Gudstjenesteprogrammet med pilegrimsgudstjenester sommeren 2021 (14.6.- 19.9.)

Mandag - torsdag kl. 18.00 Pilegrimsgudstjeneste
Fredag kl. 18.00 Vesper
Lørdag kl. 18.00 Pilegrimsgudstjeneste
Søndag kl. 18.00 Kveldsmesse

Pilegrimen ved målet

Pilegrimer er alltid velkommen i Nidarosdomen, både for å se kirken og å komme på gudstjeneste. Kommer du som pilegrim, behøver du ikke betale inngangspenger for å se kirken.

Nidarosdomen har en egen pilegrimsprest som jobber for å ta i mot pilegrimer. Han har kontor på Nidaros Pilegrimsgård, og har ofte tid til å vandre med pilegrimer, samtale med dem, og kan være en god samtalepartner når man kommer fram til målet etter en lang vandring.

Pilegrimsprest Einar Vegge kan kontaktes på epost ev676@kirken.no og telefon (+47) 922 00 171. I sommersesongen er det som regel også en andre pilegrimsprest som arbeider ved domkirken.

Pilegrimsprest Einar Vegge
Pilegrimsprest Einar Vegge

Nidaros Pilegrimsgård er åpent gjennom året, og i sommersesongen er det daglig pilegrimsverter som tar i mot dem som kommer. På pilegrimsgården kan man både overnatte og nyte et godt måltid.