Fruens kor har sitt navn fra Vår Frue kirke. Koret består både av mannlige og kvinnelige sangere.

Hvert år har Fruens kor julekonsert tidlig i desember og en vårkonsert i mai - i Vår frue kirke. Koret opptrer også på sykehjem, institusjoner og aldersboliger i byen.

Vi er aktive både i vår- og høstsemesteret, men tar fri jul og sommer. Ved hver øving har vi en pause med lett servering. Å være med er gratis.
Alle er velkommen til å være med å synge! Vi øver i Kirkestuene i Waisenhuset vis a vis Nidarosdomen.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Korleder Bjørn Vevang 909 60 489

Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken 936 97 801