Vi er takknemmelig for all støtte

Vår menighet driver en omfattende virksomhet, med stort fokus på kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. Alt dette er avhengig av frivillige inntekter. Vi setter pris på all støtte.

Gjennom alle tider har kirken vært avhengig av frivillige gaver for å nå sine mål. Vi utfordrer derfor frimodig alle som ønsker å bidra til at vår menighet kan gi et variert tilbud med god kvalitet om å ta del i givertjenesten.

Vår menighet har følgende satsningsområder:

Trosopplæring - barn og unge

Vi samarbeider med menighetene i Nidaros domprosti (Bakke, Lademoen, Lade) om opplæringstilbud for barn i alle aldersgrupper.

I Nidaros domkirke og Vår Frue kirke får barna særlig gå på oppdagelsesferd i kirkerommet, lære sanger og fortellinger og ha oppgaver i gudstjenestene.

 • Les mer om trosopplæringstilbudene.
 • Støtte direkte til trosopplæring kan gjøres ved å vippse til 75843. (Se andre muligheter lengre ned.)


Diakoni

Sammen med Kirkens Bymisjon drifter vi Vår Frue - Åpen kirke. Takket være en større arv vi mottok i 2005 har menigheten etablert et egen medarbeidergruppe som arbeider for eldre i Trondheim sentrum.

 • Ungdomsklubben JCNO samler ungdom etter konfirmasjonsalder fra menighetene i domprostiet.
 • Sorggrupper for etterlatte etableres to ganger i året i samarbeid med andre menigheter i Trondheim.
 • Støtte direkte til diakoni kan gjøres ved å vippse til 75842. (Se andre muligheter lengre ned.)


Kirkemusikk

Vår menighet har rike musikktradisjoner. Vi har noen av Europas flotteste orgel og seks kor som fremfører kirkemusikk på høyt nivå. Både gudstjenestebesøkende og konsertpublikum får nyte av dette.

 • Støtte direkte til kirkemusikk kan gjøres ved å vippse til 75841. (Se andre muligheter lengre ned.)


Hvordan støtte oss?

Givertjeneste og større gaver

Du kan også bli fast giver med f.eks. en månedlig gave på kr 200,- (eller et annet beløp) ved hjelp av autogiro. Hvis du ønsker dette, sender du en epost til post@nidarosdomen.no, så sender vi ut nødvendig informasjon om autogiroavtale.

Det er også mulig å gi større gaver for å kunne realisere konkrete prosjekter. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Du kan også ringe menigheten på tlf. 994 36 000 for å få veiledning.

Ved gaver til en verdi av over kr 500,- pr år kan du få skattefritak. Vi trenger å vite ditt fødselsnr (11 siffer), så ordner vi med innrapportering.

Offer/kollekt i gudstjenestene

I de aller fleste gudstjenester er offer eller kollekt en del av liturgien. Offerformål kunngjøres i gudstjenesten og står ofte også oppført i annonseringen i nettkalenderen.

 • Offer i ukens høymesse (søndag kl. 11) kan gjøres ved å vippse til 85000.
 • Offer i søndagens kveldsmesse kan gjøres ved å vippse til 85001.


Kollektbøsser i kirkene

I Nidarosdomen er det flere innsamlingsbøsser:

 • Kollektkisten: Gaver her går til menighetens virksomhet
 • Bønnelyskasser: Vi oppfordrer dem som vil benytte anledningen til å tennen lys i kirken til å legge igjen en liten gave. Inntekten går først og fremst til å finansiere lys og vedlikehold av kassene. Overskuddet går til menighetens drift.
 • Orgelkassen: Inntektene i denne kassen har tidligere vært med på å finansiere store løft som restaurering av Barokkorgelet og Steinmeyerorgelet, samt anskaffelse av klokkespillet. I dag benyttes inntekten til vedlikehold av disse instrumenter.

I Vår Frue kirke står støpejernsengelen med bøssen "Til de fattige". Gavene som gis her går til driften av Vår Frue - Åpen kirke.


VippsEnkeltdonasjoner pr. Vipps / bankoverføringBilderesultat for vipps

Du kan gi en engangssum – på et valgfritt beløp med Vipps til:

 • 75840: Menighet og gudstjenestefeiring
 • 75841: Kirkemusikk
 • 75842: Diakoni
 • 75843: Trosopplæring / Barn og unge
 • 85004: Vår Frue - åpen kirke

Det er også mulig å girere en gave direkte til menighetens bankkonto: 8601 43 46300. Merk gjerne gaven med arbeidsområdet du ønsker å støtte.


Gaver utenom det vanlige

Opp gjennom historien har menigheten og kirkene våre fått et utall gaver. Her vil vi legge ut historier om noen av disse gavene.


Menighetens økonomi

Vår menighet har et årsbudsjett på om lag 11 millioner kroner. Av dette er rundt 3,6 millioner offentlig støtte. Resten skaffer vi til veie gjennom billettsalg, utleie av lokaler/kirker, finansinntekter, offer og gaver av ulikt slag.