Grønne tekstiler 1986

I forbindelse med Olavsjubileet i 1930 fikk menigheten to grønne messehagler i mørk grønn billedvev. Haglene hadde ikke tilhørende stola og prekestolklede. Disse hagler er for lengst tatt ut av bruk, dels på grunn av sine mørke farger som gjorde dem vanskelige å se i domkirken.

I 1986 anskaffet menigheten et nytt sett med grønne kirketekstiler laget av Grete Lein Lange. Disse har fungert godt i kirkerommet med sine lyse farger og glansfulle materialer.

rønn periode er perioden som omfatter flest dager i kirkeåret. Grønne kirketekstiler brukes derfor oftere enn andre farger og Lein Langes sett har måttet tåle betydelig slitasje gjennom de 30 år de har vært i bruk.