Nidarosdomens Guttekor

Nidarosdomens Guttekor er et av Europas ledende guttekor og ivaretar en 900 år gammel tradisjon med guttekorsang i Nidarosdomen i Trondheim. I løpet av de to siste årene har koret deltatt ved Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Trondheim Jazzfestival, internasjonale korfestivaler i Shumen, Bulgaria og Helsinki, Finland og hatt egne konsertturneer i Tyskland / Sveits og USA. Nidarosdomens Guttekor har hatt et omfattende samarbeid med ulike samtidskomponister, og siste urframføring var våren 2014 med Requiem for kor, solist og orkester av trondheimskomponisten Kim Arnesen. I nov/ des i år vil koret holde 2 konserter i Berlin, 6 konserter i Oslo og 9 konserter i Trondheim m/ omegn. 13. mars 2016 framfører kor, orkester og solister Ludvig Nielsens Te Deum i Nidarosdomen. Koret synger regelmessig ved gudstjenester i Nidarosdomen. Aspirantopplæringen skjer ved Trondheim kulturskole.

Dirigent er Bjørn Moe.