Trondheim Vokalensemble

Høsten 2015 ble Trondheim Symfoniorkester og Nidarosdomen og Vår Frue menigheter tildelt et betydelig beløp fra Norsk Kulturråd til oppstart av et profesjonelt kor med tolv sangere i Trondheim.

Det ble i løpet av høsten 2015 og vinteren 2016 avholdt prøvesang, og det resulterte i seks godkjente sangere på et høyt, profesjonelt nivå. Vi jobber videre med å fylle opp alle de tolv stillingene i ensemblet, men går ikke på akkord med kvaliteten, og skynder oss derfor langsomt. Ensemblet vil likevel ofte framstå med både tolv og seksten sangere, og da rekrutteres det blant de beste både lokalt og nasjonalt.

Vi håper Trondheims og regionens innbyggere snart vil merke at det er et nytt profesjonelt ensemble i gang, og vil bestrebe oss på å gi folk vokalopplevelser på høyeste internasjonale nivå.

De ansatte ensemblesangerne er:

Tonje Eero Hove

Ranveig Helen Lægreid

Maria Moen Nohr

Nina Sætherhaug

Stian Økland

Sverre Johan Aal

Morten Kvaal


Trondheim Vokalensemble medvirker i en rekke gudstjenester og konsertprosjekter, både i Nidarosdomen og i Olavshallen sammen med Trondheim Symfoniorkester.