Pilegrimsbyen Nidaros

Nidaros var i middelalderen Nord-Europas viktigste pilegrimsmål. Hit kom pilegrimer fra fjern og nær for å besøke Olav den helliges grav.