Kororgelet

Søndag 29.november 2015, 1.søndag i advent, ble det nye kororglet i Nidaros domkirke innviet. Orglet er bygget av firmaet Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS og er plassert i søndre triforium i langkoret.

Orglet har 32 stemmer fordelt på 2 manual og pedal, med elektrisk traktur og registratur. Kororglets flyttbare spillepult er plassert nede på gulvet i langkoret. Fra denne spillepulten kan også det nyrestaurerte Steinmeyerorglet betjenes. På samme måte kan også kororglet spilles på fra Steinmeyerorglets spillepult i vestskipet.

Da restaureringen av Steinmeyerorglet tok til, var det med bestemmelsen om at hele orglet måtte gjenreises samlet i den vestre delen av Domkirken. Det medførte at Steinmeyerorglets stemmer som til da hadde vært plassert i langkoret, den østre delen av kirkerommet, måtte tas ned og flyttes til vest. Som en del av den samlede orgelplanen ble det besluttet at et nytt orgel måtte bygges i denne delen.

Innvielsen av kororglet medførte at den store restaureringsprosessen av Nidarosdomens orgel var fullført.