Sauerorgelet i Vår Frue kirke

I 1921-22 ble det installert et nytt, stort orgel i Vår Frue kirke. Orgelet ble levert av det tyske orgelbyggfirmaet W. Sauer, som på den tiden var et av de mest velrenommerte orgelbyggfirmaene i Europa. Siden da har det restaurert til fordums glans og romantiske klangideale.

Orgelet fikk 47 stemmer + 3 transmisjoner fordelt på 3 manualer og pedal. Trakturen (forbindelsen mellom spillepult og pipeverk) var av pneumatisk konstruksjon. Orgelet ble plassert bak den gamle fasaden, som var det eneste som ble bevart av Busch-orgelet fra 1770. Spillepulten ble plassert like foran fasaden, vendt mot kirken. Det nye orgelet ble profilert i tidens smak, med en varm og fyldig grunntoneklang i den romantiske

I 1971 ble orgelet delvis ombygget ved at den pneumatiske trakturen ble skiftet ut med elektrisk. En del av 1922-stemmene ble dessuten byttet ut for å gi orgelet et lysere klangpreg, og orgelet fikk ny spillepult som ble plassert framme ved gallerikanten.
I 2006/2007 ble Sauer-orgelet i Vår Frue kirke restaurert. Orgelbyggeren som ble engasjert til å utføre arbeidet var Christian Scheffler, Sieversdorf/Frankfurt an Oder. Scheffler begynte sin virksomhet hos Sauer, som fremdeles eksisterer under samme navn, og arbeidet der til han startet sitt eget orgelbyggeri i 1995. Scheffler har i den senere tid senere markert seg som en av de aller fremste ekspertene på orgeltypen, og han har blitt betrodd restaurering av mange store, romantiske orgler fra både Sauer og andre orgelbyggerier. Tilbakeføring til Sauer-orgelets opprinnelige disposisjon og klanglige estetikk har vært den vesentlige føring for restaureringsarbeidet. Orgelet har fått tilbake den pneumatiske spillearten, ny spillepult i Sauers stil, og 3 nye stemmer er lagt til. Spillehjelpemidlene er i henhold til Sauers praksis på den tiden orgelet ble bygget, og som et tillegg er det bygget til et datastyrt anlegg med ca. 12 000 kombinasjonsmuligheter.

I november 2007 ble det nye Sauerorgelet innviet i forbindelse med Vår Frue kirkes 800-årsjubileum.

NRK var tilstede og traff orgelbyggeren!

Les mer om Sauerorgelet her.