Steinmeyerorgelet

Steinmeyerorgelet er Nidarosdomens hovedorgel. Det ble bygget av det tyske orgelfirmaet G.F. Steinmeyer og sto ferdig til Olavsjubileet i 1930.

Som et av Europas største konsertorgler, med nesten ti tusen piper, er Steinmeyerorgelet blitt et kulturminne i seg selv. Siden 1970-tallet har det vært arbeidet for en restaurering av orgelet, og i 2007 ble det til slutt vedtatt at orgelet skulle bevares, restaureres og tilbakeføres til sin originale tilstand fra 1930. Plasseringen ble bestemt til katedralens vestvegg, under Rosevinduet.

I november 2012 startet det sveitiske firmaet Orgelbau Kuhn AG restaureringen av orgelet og i september 2013 startet man gjenoppbyggingen av det 40 tonn tunge orgelet i Nidarosdomen.

I mai 2014, i tett sammenheng med den storslåtte nasjonale markeringen av grunnlovsjubileet i 2014, ble Steimeyerorgelet atter innviet i Nidaros domkirke.

Det er laget en egen nettside med presentasjon av orgelet og restaureringsprosjektet.

RESTORATION OF THE STEINMEYER ORGAN at Nidaros Cathedral in Trondheim, Norway.
Linked to this presentation in Norwegian you will find a presentation in English.
Steinmeyer Organ at Nidaros Cathedral - Presentation in English