Tilbake

Diverse gipsfigurer

Disse gipsfiguren er laget av gipsmakerne ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Her jobber rundt 20 håndverkere med å restaurere Nidarosdomen etter tradisjonelle håndverksmetoder, to av dem er gipsmakere. Gipsfigurene er kopier av skulpturer som man kan se inne i - eller utenpå Nidarosdomen.