Tilbake

Julekrybbe – åtte deler

Nidarosdomens egen julekrybbe består av Maria, Josef, Jesusbarnet, engelen, hyrden og to hellige konger. De originale figurene er modellert først i leire og så gips. Deretter blir de støpt i akrylgips, og til sist har figurene fått en lys patinering.
Figurene kan kjøpes enkeltvis eller samlet.