ndr2

Hovedmeny:

Nasjonalt kompetansesenter

Bygghytta ved NDR er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Dette innebærer at virksomheten i tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården skal bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene som er representert ved bygghytta. Handlingsbåren kunnskap fra de eldre, erfarne håndverkerne til de nye har alltid vært vektlagt ved verkstedene, og tverrfaglig kunnskap står høyt i hevd. I dag kombineres den tradisjonelle, interne videreutdanningen av håndverkerne med en bachelorutdanning i teknisk bygningsvern ved NTNU.

NDR tilbyr:
- Generell rådgivning vedrørende restaurering av verneverdige bygninger i stein
- Utarbeidelse av tilstands- og tiltaksrapporter
- Veiledning av håndverkere
- Fagkurs og foredrag (med eller uten praktiske demonstrasjoner)

Rapporter fra ulike prosjekter:
- Kongeinngangens hovedbue - refleksjonsrapport
- Restaurering av stein på Kongeinngangens hovedbue
- Utbedring av skade på nordre portal
- Kvinnenes minnekapell
- Kapittelhuset