Hovedmeny:

Nasjonalt Pilegrimssenter

NPS har ansvar for den statlige pilegrimssatsingen, herunder de regionale pilegrimsentrene (RPS). Hovedoppdraget er å pådrive og forvalte pilegrimssatsingen på et nasjonalt og internasjonalt marked.

NPS sitt oppdrag er verdiskaping og økt bruk av pilegrimsledene. Satsingen har en klar kirkelig forankring, og arbeidet skal oppfylle målsettinger innenfor både kirke, kultur, næring og miljø. NPS skal bidra til en miljøvennlig og skånsom form for reisevirksomhet, og bidra til utvikling av næringsvirksomhet og et bærekraftig reiseliv langs Pilegrimsleden.

NPS skal formidle og markedsføre pilegrimssatsingen nasjonalt og internasjonalt, og sørge for lokalt og regionalt engasjement og tilknytning til Pilegrimsleden. NPS skal forvalte den nasjonale pilegrimssatsingen i henhold til den europeiske kulturarven.

De regionale pilegrimssentrene; Dovrefjell, Dale-Gudbrand, Hamar, Granavollen, Oslo og Nidaros pilegrimsgård har som hovedoppgave å stimulere til, og veilede, om pilegrimsvandring innen den region som senteret har ansvar for. Sentrene skal bygge nettverk mellom aktører som kommunen, fylkeskommunen, kirken, lokalt kulturliv og næringsliv. Sentrene skal også kunne tjene som en informasjonskilde for kommunene i deres arbeid med å ivareta leden, og for næringslivsaktører knyttet til Pilegrimsleden.

Les mer om pilegrimsleden