Hovedmeny:

Jubileumsforedrag

Følg gjenreisingen av Nidarosdomen gjennom spennende foredrag frem mot Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders 150 årsjubileum i 2019.

I 2019 er det 150 år siden Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble etablert og gjenreisingen av Nidarosdomen startet. I anledning jubileet arrangere NDR en rekke på i alt 12 foredrag som følger restaureringen av nasjonalhelligdommen gjennom 150 år.

Foredrag høsten 2017:

13/9Schirmer og 1800-tallets arkitekturvernMari Hvattum, professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo
4/10Arkitekten med stor A - Arkitekt Christie og NidarosdomenØystein Ekroll, forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
1/11Nygotiske skulpturer i NidarosdomenKjartan Hauglid, kunsthistoriker i De kongelige samlinger

Foredrag våren 2018:

7/2Domkirkearkitetk Nordhagen og systemstridenDag Nilsen, arkitekturhistoriker ved NTNU
7/3Vigeland og Rasmussen - billedhuggere ved NidarosdomenSiv Brobakken, kunstner, kunsthistoriker og guide ved NDR
11/4Kielland og glassverkstedetKjartan Hauglid, kunsthistoriker i De kongelige norske samlinger

Foredrag høsten 2018:

5/9Domkirkearkitetk Helge Thiis og VestfrontenMathilde Sprovin, Fortidsminneforeningen
3/10Vestfronten - Norges største skulpturprosjektØystein Ekroll, arkeolog og forsker ved NDR
7/11Nytt hovedtårn? Tårnstriden omkring 1970.Dag Nilsen, arkitekturhistoriker ved NTNU

Foredrag våren 2019:

6/2Oddmund Kristiansens glassmalerier
6/3Erkebispegården og Erling GjoneMarie Louise Anker, fagdirektør kulturminneforvaltning NDR
3/4Pågående restaureringsprosjekterKristin Bjørlykke, seniorrådgiver NDR