Hovedmeny:

Publikumsavdelingen

Nidarosdomen og Erkebispegården er ett av landets viktigste kulturminner. Med rundt 400 000 besøkende hvert år, er disse kulturminnene blant de mest populære turistattraksjonene i Norge.

Publikumsavdelingen har ansvaret for å formidle Nidarosdomen og Erkebispegårdens historie til publikum. Omvisninger, familiearrangementer samt pedagogiske tilbud til skoler og barnehager inngår i virksomheten. Avdelingen har også ansvar for faste og skiftende utstillinger i Erkebispegården.

12 publikumsverter jobber som vertskap i anlegget hele året. I sommersesongen utvides teamet betydelig. Da sørger 40 – 50 publikumsverter for at alle besøkende blir tatt imot på en god måte. I enheten arbeider også fagleder, formidlingskonsulenter og bookingsansvarlig med å planlegge, utvikle og tilrettelegge spennende og lærerike aktiviteter for våre besøkende.

Avdelingen har også ansvaret for billettsalg og varesalg i Butikken ved Nidarosdomen, i tillegg til utleie av lokaler i Erkebispegården og møterom i Besøkssenteret. Inntektene er avgjørende for å opprettholde restaureringen av Nidarosdomen og publikumsmottaket på dagens nivå.