Verkstedene

 • Steinverkstedet

  Steinhuggerne som bearbeider steinen er grunnstammen i NDRs bygghytte. Steinhuggerne, som de øvrige håndverksgruppene ved NDR er opptatt av å opprettholde og videreutvikle gamle håndverksmetoder. For steinhuggernes del innebærer dette at hver enkelt stein blir hugget til med samme type verktøy i dag som det som var brukt på 1100 tallet.

 • Murerverkstedet

  Murerne ved NDR har som hovedoppgave å mure på plass de nyhuggde steinene i de områdene hvor restaureringen pågår. I dag bruker murerne kalkbaserte mørtel til muringen slik det var gjort fram til sementmørtelen kom på markedet på slutten av 1800 tallet. Murerne har kunnskap om både produksjon og bruk av kalkmørtel.

 • Smia

  I smia utføres alt metallarbeid i bedriften. Dette er oppgaver som produksjon av verktøy til de andre håndverksgruppene. Likeså er smedene sentrale i produksjon av ulike hjelpekonstruksjoner osv i forbindelse med restaureringsoppgaver. Nyproduksjon/restaurering og vedlikehold av hengsler og beslag er også sentrale oppgaver for smedene.

 • Gipsverkstedet

  Gipsmakerne tar avstøpninger av skulpturer og ornamentikk som steinhuggerne skal kopiere i forbindelse med restaureringsprosjekter. Likeså er jobben med å dokumentere de ulike skulpturene på Nidarosdomen en viktig oppgave for verkstedet. Denne jobben ble spesielt viktig etter at den opprinnelige gipssamlingen til NDR ble tatt av flammens rov da Erkebispegården brant i 1983.

 • Glassverkstedet

  Hovedoppgaven til glassverkstedet er å restaurere Nidarosdomens glassmalerier, som i hovedsak er skapt av Gabriel Kielland 1908 – 1935. De fleste glassmaleriene er satt inn i vindusåpningene på en slik måte at de får kraftige ”bulinger” i forbindelse med temperaturskiftninger. Å utbedre dette ved å skifte ut de opprinnelige bly profilene med profiler som bedre tar opp disse spenningene, er en sentral oppgave.

 • Snekkerverkstedet

  NDR sitt snekkerverksted utfører allsidige oppgaver. Restaurering og vedlikehold av NDR sin egen bygningsmasse er en sentral oppgave. Men oppgaver som alt i fra oppsetting av spesialstillaser til produksjon/reparasjon av innredning er oppgaver som løses i snekkerverkstedet