Glassverkstedet

Hovedoppgaven til glassverkstedet er å restaurere Nidarosdomens glassmalerier, som i hovedsak er skapt av Gabriel Kielland 1908 – 1935. De fleste glassmaleriene er satt inn i vindusåpningene på en slik måte at de får kraftige ”bulinger” i forbindelse med temperaturskiftninger. Å utbedre dette ved å skifte ut de opprinnelige bly profilene med profiler som bedre tar opp disse spenningene, er en sentral oppgave.