Hovedmeny:

Murerverkstedet

Murerne ved NDR har som hovedoppgave å mure på plass de nyhuggde steinene i de områdene hvor restaureringen pågår. I dag bruker murerne kalkbaserte mørtel til muringen slik det var gjort fram til sementmørtelen kom på markedet på slutten av 1800 tallet. Murerne har kunnskap om både produksjon og bruk av kalkmørtel.