Hovedmeny:

Smia

I smia utføres alt metallarbeid i bedriften. Dette er oppgaver som produksjon av verktøy til de andre håndverksgruppene. Likeså er smedene sentrale i produksjon av ulike hjelpekonstruksjoner osv i forbindelse med restaureringsoppgaver. Nyproduksjon/restaurering og vedlikehold av hengsler og beslag er også sentrale oppgaver for smedene.