Hovedmeny:

Snekkerverkstedet

NDR sitt snekkerverksted utfører allsidige oppgaver. Restaurering og vedlikehold av NDR sin egen bygningsmasse er en sentral oppgave. Men oppgaver som alt i fra oppsetting av spesialstillaser til produksjon/reparasjon av innredning er oppgaver som løses i snekkerverkstedet