Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider:

    Ledige stillinger

    Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har flere ledige stillinger som publikumsverter i Nidarosdomen og Erkebispegården. Se oversikt her: Klikk for oversikt