Jubileumsforedrag

Følg gjenreisingen av Nidarosdomen gjennom spennende foredrag frem mot Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders 150 årsjubileum i 2019.

I 2019 er det 150 år siden Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble etablert og gjenreisingen av Nidarosdomen startet. I anledning jubileet arrangere NDR en rekke på i alt 12 foredrag som følger restaureringen av nasjonalhelligdommen gjennom 150 år.

Foredrag høsten 2017:

13/9Schirmer og 1800-tallets arkitekturvernMari Hvattum, professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo
4/10Arkitekten med stor A - Arkitekt Christie og NidarosdomenØystein Ekroll, forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
1/11Nygotiske skulpturer i NidarosdomenKjartan Hauglid, kunsthistoriker i De kongelige samlinger

Foredrag våren 2018:

7/2Nordhagen og systemstridenDag Nilsen, arkitekt
7/3Vigeland og RasmussenSiv Brobakken
4/4Kielland og glassverkstedetKjartan Hauglid, kunsthistoriker i De kongelige norske samlinger

Foredrag høsten 2018:

5/9Domkirkearkitetk Helge Thiis
3/10Skulpturene på Vestfronten
7/11TårnstridenDag Nilsen, arkitekt

Foredrag våren 2019:

6/2Oddmund Kristiansens glassmalerier
6/3Erkebispegården og Erling Gjone
3/4Pågående restaureringsprosjekterKristin Bjørlykke, seniorrådgiver NDR