NDRs jubileum 2019

I 2019 feirer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) 150 årsjubileum. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidaros domkirke (bedre kjent som Nidarosdomen) som lå delvis i ruiner etter flere branner i middelalderen.

Gjennom de siste 150 årene har håndverkerne, kunstnerne og forskerne ved NDR ikke bare gjenreist nasjonalhelligdommen, men også tilegnet seg unik kunnskap om middelalderens byggeskikk og byggemetoder.

På begynnelsen av 1900-tallet jobbet mer enn 100 håndverkere og kunstnere ved nasjonalhelligdommen. Flere kjente norske arkitekter, som Christian Christie og Olaf Nordhagen, satte sitt preg på nasjonalhelligdommen som domkirkearkitekter. Flere kjente norske billedhuggere som Kristoffer Leirdal, Wilhelm Rasmussen og Gustav Vigeland har etterlatt seg kunstverk både inne i – og på utsiden av Nidarosdomen. Fremdeles jobber 27 håndverkere i NDRs verksteder med å sette i stand nasjonalhelligdommen etter gamle håndverksmetoder. Når du besøker Nidarosdomen i dag kan du se håndverkere i aktivitet, både inne i Nidarosdomen- og på stillaser utenfor.

Nidarosdomen er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke, men også et kirkebygg med nasjonal betydning. Nidarosdomen betraktes som kroningskirke selv om det ikke lenger foretas kongekroninger i Norge. I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon VII ble kronet. Etter avskaffelsen av kroningsseremonien har kirken vært brukt til signing av regenten. Den siste signingen le holdt i juni 1991 da Kong Harald og Dronning Sonja ble signet her.